Logo neu

30.12.2014: Welcome Nuno!
Nun ist es also ein kleiner brauner Rüde geworden, welcher ursprünglich  eine schwarze Hündin werden sollte. Nun ja... wie das Leben manchmal so  spielt.

14.12.2014: Amsterdam Winner Show
Vorzüglich 1 für Cachopa in der Veteranen Klasse und unter den besten 8 Veteranen im Ehrenring!

18.08.2014: Unser Sam ist heute über die Regenbogenbrücke gegangen.
Wir vermissen ihn unendlich.

10.08.2014: World Dog Show Helsinki
Vorzüglich 2 für Cachopa in der Veteran Class.

13.Mai 2014: Happy Birthday A-Wurf!
5 Jahre werden sie heute alt!

11. Mai 2014: Europasieger Ausstellung Dortmund
Rüden
Offene Klasse:
vorzüglich 1 MANSIKKAKUJAN ABELHA CASPER CAC, CACIB
Champion Klasse:
vorzüglich 1 CHAVA DES GARDIENS DE LA HOULETTE CAC,CACIB, BOB
vorzüglich 2 BUFAO VOM SALAMANDERPARK Res. CAC, Res. CACIB
Hündinnen
Champion Klasse:
vorzüglich 1 GAELIC CROWN´S CACHOPA  CAC, CACIB, BOS

15. März 2014:

Mira hat heute ihre Zuchtzulassung bestanden. Bei Mira haben wir eine breite genetische Vielfalt, welche unter ihren Geschwistern noch den ganz alten Typ Serra hervorgebracht hat. Ein Typ, den man heute kaum noch zu Gesicht bekommt. Zudem verfügt sie über eine wunderschöne Fellzeichnung, mit einer sehr ausgeprägten Maske sowie fast schwarzen Augen.

Februar 2014:
Nachdem wir unsere Welpenbesitzer mit dem diesjährigen Weihnachts-Rundbrief  nochmals drauf anstupsten, die Fragebögen auszufüllen.... kamen immerhin die Bögen von Alisha und Barani (Nurit) zurück. Diese sind nun unter den jeweiligen Würfen zu finden.

18.Januar 2014: Happy Birthday an unseren B-Wurf!